Here is a conversation (in Turkish) with Alya Sahin on Turkey’s televisual landscape from cultural perspectives.


Alya Şahin ile “Televizyon Sosyolojisi” üzerine gerçekleştirdiğimiz mülakat için şu linki ziyaret edebilirsiniz.