Marka Aktivizmi: Eleştirel Bir Bakış

Markalar dünyayı değiştirebilir mi? Toplumsal sorunların sözcülüğünü yapabilirler mi? Toplumsal hareketler kendilerini birer marka haline getirebilirler mi? Aktivist bir marka ne demektir? Bu gibi sorulara cevap aradığım, Türkiye’den ve dünyadan örneklerle “Marka Aktivizmi” kavramını eleştirel bir açıdan ele aldığım yeni kitabım yayınlandı…

Marka aktivizmi 21. yüzyıl pazarlama iletişiminin en dinamik uygulamalarından biri olarak dikkat çekmektedir. Dünyanın çevresel, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları kamuoyu tarafından tartışıldıkça markaların ilgisini çekmekte ve giderek daha fazla sayıda marka bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirerek reklam faaliyetinde bulunmaktadır. Diğer yandan toplumsal hareketler de görsellerin gücünü kullanmaya başlarken, “aktivizmin reklamı yapılabilir mi” sorusu gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda kitapta, marka aktivizmi olgusu kavramsal temelleriyle ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Toplumsal hareketler, göstergebilim, post-yapısalcılık, post-modernizm, görsel kültür, sürdürülebilirlik ve feminizm gibi kuram ve kavramlara referansla bu kitap, marka aktivizmi yaklaşımını Türkiye’den ve dünyadan örnekler eşliğinde tartışmayı amaçlamaktadır.

Kitabı edinmek için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/marka-aktivizmi-elestirel-bir-bakis/647897.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s